Get Adobe Flash player

Post

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด

  1. กำหนดการและปฎิทินการดำเนินงานฯ ดาวน์โหลด
  2. รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก ดาวน์โหลด
  3. คู่มือการประเมิน (OBEC AWARDS) เล่ม 2 ดาวน์โหลด
  4. แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ดาวน์โหลด
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ศูนย์ สพป.จันทบุรี เขต 1