Get Adobe Flash player

Post

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ในระดับ “ดีเด่น”

รายละเอียดประกาศ